Odkazy do ticha

Petronela Majerčíková

„Dve duše pobláznené vírom šialených emócií, dopadajúcich na ich krehké telá.“ 


Týmto veršom sa začína jedna z básní mladej autorky Petronely Majerčíkovej žijúcej v Írsku. Jej vzťah k Slovensku sa však prostredníctvom jej básní odrazil v zbierke Odkazy do ticha. Komu a čo odkazuje, možno vidieť v jej poémach, ktoré sú plné lásky, samoty, sklamania, ale aj neprestajnej viery a nádeje. 

Básne zbierky by sa dali rozdeliť na viacero tematických okruhov. Do prvého sa dajú zaradiť básne s tematikou vzťahu lásky matky a syna: „Privinieš si batôžtek radosti snáď, neurobíš chybu, ktorá trpko zmení ti tvár. Veď dieťa mať – to je dar, nebuď hlúpa, žiť ten raj!“

Tento pud vyjadruje autorka ako niečo mimoriadne silné, niečo, čo sa nedá prekonať žiadnou inou silou. Jedinečnosť tohto zväzku je námetom mnohých básní. Tieto básne však veľmi kontrastujú s poémami druhého okruhu. Tými sú básne plné zrady či sklamania: „Schúlená byť, plakať v kúte, nevedieť, čo zajtra bude. Tíško šepkať slová lásky a nechcieť viac vidieť vrásky. Vrásky z lásky vráskavejú a mne v tvári zohavejú.“

Ako bežnú súčasť života však autorka pociťuje aj odplatu. Jej potreba vyrovnať sa s osudom prostredníctvom básní tkvie v prirodzenej ženskosti, s akou sú jej básne napísané. Práve básne s touto tematikou môžu byť pre čitateľa modernej poézie príťažlivé.

Jemná poetika autorky prináša do poézie slovenských autoriek 21. storočia osobitné črty ako napríklad pomenovanie vecí, ktoré sú často tabuizované, neuveriteľne silná láska matky a dieťaťa, ale aj témy rozchodov, ba až rozpadov rodiny.

Viazané verše prinášajú čitateľovi veľmi ľahké a prehľadné čítanie, ktoré má za následok jednoduché vyjadrenie myšlienky, ktorú autorka chcela navrhnúť. Ako sama hovorí, nad voľným veršom sa ani nezamýšľala a viazaná forma rýmovania je pre ňu prirodzená. Mnoho čitateľov, ku ktorým sa táto kniha dostane, môžu vnímať práve tento prvok ako prínos Majerčíkovej básní.

Tematicky sa, samozrejme, nemožno vyhnúť spomínanej láske, životným osudom, vzťahu matky a syna, ale tiež témam zrady, sklamaní, vyznaní i neskrotnej vášne a sexu. Všetky témy sú rozvíjané na pláne jednoduchej autorskej výpovede.

Štylisticky sa však autorka so svojou tvorbou veľmi nepohrala. Dnes už prekonané slovné hračky a rýmové konštrukcie uberajú na sile básní. Ich náboj je od začiatku veľmi ľahko čitateľný a nemá čím prekvapiť. Takmer pri každom verši je zrejmé, ako sa mikropríbeh básne skončí. Z pohľadu autorskej výpovede, samozrejme, oceňujem otvorenosť autorky, a najmä skutočnosť, že si ,,nedáva servítku pred ústa“, no jednoduché rýmy sa v modernej poézii stávajú skôr krokom späť.

Na záver však treba zdôrazniť, že Odkazy do ticha nie sú iba zbierkou básní. Mnoho kníh, ktoré sú ilustrované abstraktnými maľbami alebo kresbami, sú často málo čitateľné, akoby náhodne priradené k básňam. Majerčíkovej poémy sú však tematicky uspôsobené aj jej obrazmi z výstavy Momenty 2015.

Recenzent: Mária Pažmová

PlusyPlusy a charakteristické črty

– viazaný verš

– básne možno rozdeliť do tematických okruhov, ktoré sú navzájom kontrastné

– publikácia je ilustrovaná

– štylisticky pôsobí zbierka slabšie

Pre koho ánoPre koho áno

– pre milovníkov slovenskej poézie

– pre mužov aj pre ženy

– pre všetky vekové kategórie

Pre koho niePre koho nie

– pre čitateľov, ktorí majú na modernú poéziu vysoké nároky

 

Dodatočné informácie:

Vydavateľstvo: Petronela Majerčíková

Preklad: –

Pôvodný názov: –

Recenzent knihu čítal: 01hod 30min

Počet strán: 82

Príbeh o vzťahu, ktorý neraz potreboval mohutné oporné piliere... Čítaj viac
Unikátny príbeh o žene, ktorá má svoj vlastný svet. Alebo sa len nehodí do toho nášho? Čítaj viac
Slepačia polievka pre dušu, to je pojem, s ktorým sa musel stretnúť každý milovník hĺbavých a krehkých príbehov. Tento zväzok nám približuje situácie, ktoré sa len ťažko dajú vysvetliť rozumom... Čítaj viac
Ešte nik neprekabátil minulosť tak, že pred ňou zavrel oči... Čítaj viac
Tragikomický príbeh s krásnou myšlienkou plný uveriteľných absurdností. Čítaj viac
Prečo sa nechávame ovládať a riadiť niekým iným? Je to pravda, že silnejší jedinec ovplyvní toho slabšieho? Prečo proti tomu nebojujeme? Čítaj viac
Plutonium odporúča
Keď nám inakosť druhých dáva falošný pocit, že máme právo súdiť... Čítaj viac
Problémy sa nevyhýbajú ani vyšším spoločenským vrstvám. Čítaj viac
Všetkého veľa škodí. Aj kúziel a čarov! Čítaj viac
Všetci sme svojím spôsobom „jeden z nás“ Čítaj viac
Vojna sa bytostne nedotýkala len mužov. Čítaj viac
Rozhovory
Andrea Bercik Nitkulincová
Daniela Slávik
Kristína Farkašová
Kristína Baluchová (Kapitán Padák)
Linda Chopin (Všetci si zaslúžime ranný sex a palacinky)
Angie bakes
Audioknihy
Najbližšie vychádzajú
Novinky
Podporte nás na Facebooku
Plutonium na Instagrame
  • elme rozprvkovoarovn sobotu dnescitam copravectu ukazcoctes kniha knizka knihomol knihyhellip
  • Na naom FB sa sa o jednu lsku! Krsny mjhellip
  • Ako vyzera v veer? kniha knihomol knihy knizka dnescitam ukazcocteshellip
  • Dobr knika pote tvornohch aj dvojnohch kniha knihomol dnescitam copravectuhellip